Dych Chi’n Chwilio am Actores Trosleisio Saesneg neu Gymraeg?

PWY DW I?

Cromerty York dw i, a ches i fy ngeni a fy magu yn Stoke-on-Trent, Swydd Stafford. Artist Llais  rhyngwladol, proffesiynol dw i, ac dw i’n gweithio ledled y byd.

Fel un o’r artistiaid llais benywaidd mwyaf sefydledig a phrofiadol yn y DU, mae amrywiaeth ardderchog gyda fi, sy’n golygu fy mod i’n gallu newid fy naws, fy sain ac acen, a hyd yn oed fy nhafodiaith.

Mae’r sgiliau hyn yn golygu fy mod i’n cael llawer o waith mewn gemau fideo ac apiau, yn ogystal ag ar y teledu a’r radio – mae fy sgiliau amryddawn yn golygu fy mod i wedi chwarae ystod eang o rannau, o fadarchen Albanaidd i Dduwies ddialgar.

 

BETH DW I’N WNEUD?

 

Actores Troslais Gymraeg gyda Paned

Actores Troslais gyda Paned

Fel artist trosleisio proffesiynol, mae fy ngwaith i’w glywed yn fyd-eang ar draws llawer o lwyfannau, gan gynnwys gemau fideo, hysbysebion teledu a radio, yn ogystal â rhaglenni dogfen, radio, fideos egluro, gwefannau cwmnïau ac e-Ddysgu.

Mae fy llais wedi cael ei ddisgrifio fel un sy’n swnio’n naturiol, llachar, cyfeillgar, cynnes a deniadol.

Llyfr

Newyddion

BLE DYCH CHI WEDI FY NGHLYWED?

Efallai eich bod chi wedi fy nghlywed tra’r o’ch chi’n ffonio’ch banc, ar hysbysebion teledu, radio, gemau fideo, ffilmiau byr – gan gynnwys teithiau byr newydd John Panton, Surveyor, a sain (gan gynnwys Amgueddfa Victoria ac Albert yn Llundain, a Bwrdd Twristiaeth Yr Iseldiroedd), a Reality House ar YouTube.

Cromerty York-Female Voice Over-Actores Troslais Cymraeg

Cromerty York-Female Voice Over-Actores Troslais Cymraeg

Dw i wedi gweithio i gleientiaid yn Ynysoedd y Falkland, Antarctica, Ewrop, y Dwyrain Canol, America, Awstralia a’r DU, i gyd o fy stiwdio broffesiynol fy hun (wedi ei lleoli yng Ngogledd Swydd Efrog, y DU, ac yn Llundain).

Mae gyda fi enw am gynhyrchu recordiadau clir mewn unrhyw fformat y dymunwch chi, gydag amser troi o gwmpas (gan ddibynnu ar hyd y sgript) o awr. Rwyf hefyd yn gallu recordio trwy ipDTL, CleanFeed a Source Connect Pro, neu gyda chyfarwyddyd dros Skype o fy stiwdio broffesiynol o’r radd flaenaf.

Mae fy rhestr cleientiaid amrywiol yn cynnwys NASA, The European Space Agency, M&C Saatchi, Nestlé, Toyota, Senedd Ewrop, Fisher-Price, Lidl, Philips, Oral-B a Credit Suisse. Dw i hefyd wedi gweithio i nifer o orsafoedd radio yn y DU ac yn fyd-eang, yn ogystal ag amrywiaeth o dai cynhyrchu a chwmnïau gemau fideo.

 

PA ACENION DW I’N GALLU GWNEUD?

Artist Llais y Gogledd dw i, a dw i’n gallu siarad yn hyderus mewn amrywiaeth o acenion y DU gan gynnwys y Potteries, Gogledd Swydd Efrog, Bolton, Lerpwl, Yr Alban a Chymru.

Dw i’n siarad hefyd yn arbennig o fedrus gydag acenion Ffrangeg, Almaeneg a Rwsieg.

 

PA SGILIAU ERAILL SYDD GYDA FI?

Heblaw am fy Saesneg brodorol, dw i’n (gwneud) trosleisio yn Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg (gydag ychydig o acen Saesneg – ond mae’r sgil hon yn arbennig o ddefnyddiol wrth sgwrsio â chleientiaid Ewropeaidd dros Zoom neu Discord, yn ogystal â gwneud IVRs amlieithog) a dw innau’n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd.

Mae fy sgiliau iaith hefyd wedi fy helpu i wneud gwaith yn y Ffinneg a’r Iseldireg (dw i ddim yn eu siarad nhw’n rhugl chwaith – onddw i’n frwdfrydig IAWN), gan fy ngwneud yn artist trosleisio gwirioneddol amlieithog.

 

SUT DYCH CHI’N GALLU CYSYLLTU Â FI?

Gyrrwch e-bost ata i ar info@alteregovoices.com, ffoniwch fi ar (+44) (0)7786585995, neu ewch draw i fy nhudalen gyswllt a gadewch i ni gael sgwrs!

WELSH VOICE OVER

If you need a Welsh voice over for your project, drop me a message today. I have my own professional, broadcast-quality studio, and can generally get scripts back to you withn a couple of hours.

Extremely High Quality Voice Overs

Continually dedicated, professional, timely, efficient & accommodating, making sure she delivers extremely high quality voiceovers. Never a need for a re-read. Cromerty makes a difference & that’s why we work with her!

Stuart Chambers (Executive Producer)
Viola Communications

Wonderful & Professional

Ms. York was a wonderful voiceover to work with. She was very professional and has a quick response/ turn around time even with a six hour time difference!

Brett Redden (Writer/Producer)
NASA

Absolutely Brilliant

Cromerty has been absolutely brilliant, enhancing and meeting above standards for our new video game, Duckles: the Jigsaw Witch. Her turnaround was very quick, at a reasonable price. She is a joy to work with and look forward to including her voiceover talents into our new cartoon series and many games in the future. PS- her French is superb – a big recommend!

Nigel Emmanuel
Turbulon Interactive

A Delight To Work With

Cromerty was a delight to work with. She was professional, courteous and delivered a 100% perfect job swiftly and within budget. I couldn’t ask for more.

Keith Crook

Always the best

It’s a pleasure to work with Cromerty. Always on time, always the best.

Melis Oktay

Beautiful Voice!

Great talent! Beautiful voice! Fast response It’s a pleasure to work with Cromerty!

Tatyana Sentykova
Elephant Games

Voice Reels

Commercial

Corporate

Gaming